app App met ons: 0497530237

app App met ons: 0497530237

MENU
Een goede rijopleiding volg je maar één keer in je leven!
Autorijschool Valkenswaard

Klachtenregeling

Klachtprocedure

Verkeersschool Ben Verhagen stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat u als kandidaat (klant) de beste behandeling krijgt voor het best haalbare resultaat. Het kan echter altijd een keer voorkomen dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als klant belangrijk vinden, beschikken wij over klanttevredenheidsonderzoeken en een klachtenprocedure.

Onderstaand treft u de procedure aan.

Uw schriftelijke klacht stuurt u naar:
Verkeersschool Ben Verhagen
T.a.v. Mevrouw E. Verhagen
Lage Heide 13A
5521 NM Eersel
of via e-mail naar: Ben.verhagen@benverhagen.nl

 1. Uw klacht dient ten minste te zijn voorzien van: naam, voorletters, volledig adres en/of e-mailadres, telefoonnummer en duidelijke klachtomschrijving
 2. Na ontvangst wordt u klacht geregistreerd. U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging, waarna uw klacht in behandeling genomen wordt.
 3. De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met alle belanghebbende partijen.
 4. U ontvangt binnen 10 werkdagen het schriftelijk antwoord, voorzien van motivatie en eventuele verwijzingen naar regelgeving.
 5. Indien de vastgestelde termijn niet kan worden gerealiseerd, ontvangt u een schriftelijk bericht waarin is aangegeven de reden waarom de termijn met maximum 10 dagen wordt verlengd.
 6. Indien u het niet eens bent met het standpunt van de verkeersschool of de gevolgde procedure, kunt u uw bezwaren schriftelijk kenbaar maken bij onze brancheorganisatie: De BOVAG
 7. Het Adres:
  BOVAG
  Afdeling bemiddeling
  Postbus 1100
  3980 DC Bunnik
 8. De uitspraak van de brancheorganisatie is bindend voor u en de verkeersschool v.w.b. de afhandeling van de voorliggende klacht.
 9. Klachten waarin bedreigingen worden geuit, worden niet in behandeling genomen.
 10. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 11. Het gehele dossier wordt gedurende een jaar bewaard. Vervolgens wordt het volgens de procedure “vertrouwelijke communicatie” vernietigd.