app App met ons: 0497530237

app App met ons: 0497530237

MENU
Een goede rijopleiding volg je maar één keer in je leven!

Klachtprocedure

Verkeersschool Ben Verhagen stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat u als kandidaat (klant) en/of opdrachtgever de beste behandeling krijgt en het best haalbare resultaat wordt bereikt. Het kan echter altijd een keer voorkomen dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u belangrijk vinden, beschikken wij over een klanttevredenheidonderzoek en een klachtenprocedure. 

Onderstaand treft u de procedure aan indien u een klacht wilt indienen.

Uw schriftelijke klacht stuurt u naar:

Verkeersschool Ben Verhagen
Lage Heide 13A
5521 NM Eersel, of,
Ben.verhagen@benverhagen.nl

 1. Uw klacht dient tenminste te zijn voorzien van:  naam, voorletters, volledig adres en/of e-mailadres, telefoonnummer en een duidelijke klachtomschrijving.
 2. Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging, waarna uw klacht in behandeling wordt genomen.
 3. De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met alle belanghebbende partijen.
 4. Indien alle benodigde informatie beschikbaar is, wordt een standpunt bepaald.
 5. U ontvangt binnen 10 werkdagen het schriftelijk antwoord, voorzien van motivatie en eventuele verwijzingen naar regelgeving.
 6. Indien de vastgestelde termijn niet kan worden gerealiseerd, ontvangt u een schriftelijk bericht waarin is aangegeven de reden waarom de termijn met maximum 10 dagen wordt verlengd.
 7. Indien u het niet eens bent met het standpunt van de verkeersschool of de gevolgde procedure, kunt u uw bezwaren schriftelijk kenbaar maken bij onze branche organisatie ‘De BOVAG’. Deze procedure treft u aan onder de Algemene Voorwaarden, artikel 7.

  Het adres:
  BOVAG
  Afdeling bemiddeling
  Postbus 1100
  3980 DC Bunnik

 8. De uitspraak van de branche organisatie is bindend voor u en de Verkeersschool v.w.b. de afhandeling van de voorliggende klacht.
 9. Klachten waarin bedreigingen worden geuit, worden niet in behandeling genomen.
 10. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 11. Het gehele dossier wordt gedurende één jaar bewaart en vervolgens conform de procedure ‘vertrouwelijke informatie’ vernietigd.